Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću PALčIć za volonterski rad Mariji Hološ

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 18. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću PALčIć Orahovica za volonterski rad Mariji Hološ radi obavljanja pripravničkog staža.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću PALčIć Orahovica, F. Gavrančića 18 za prijam na volonterski rad Mariju Hološ, zanimanja kuharica, radi obavljanja pripravničkog staža u Dječjem vrtiću PALčIć Orahovica. Pripravničko volontiranje započeti će 22. 11. 2010. godine.             

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.