Odluka o poništenju Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti

Na temelju članka 86.stavak 1., članka 94. točke 1. i 2. i članka 95. stavka 1., 2., 3., i 4.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), te članka 43. stavka 1. točke 8. 1 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o poništenju Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, nabave, dobave i ugradnje ALU stolarije na donjoj etaži zgrade Gradske uprave u Orahovici.

Poništava se Odluka o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, nabave, dobave i ugradnje ALU stolarije na donjoj etaži zgrade Gradske uprave u Orahovici KLASA: 360-01/10-01/50, URBROJ: 2189/12-01/10-1 od 27. listopada 2010. godine objavljena u „Narodnim novinama“ 03.11.2010. godine iz razloga što su postale poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva na nadmetanje ili bi dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i dokumenta za nadmetanje.   

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.