Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju ceste u PODUZETNIčKOJ ZONI u Orahovici krak “A”

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju ceste u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici krak „A“ .

Zaprimljene su dvije ponude i to:

1.. GRAVIA d.o.o. Osijek, Gunduliceva 65

2. OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Šamacka 11 

Kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja GRAVIA d.o.o. Osijek, Gunduliceva 65.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.