Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2010/2011. godinu.

Na temelju točke 8. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 7/09. i 7/10.), Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice, raspisuje NATJEčAJ za dodjelu učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2010/2011. godinu.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu kredita učenicima i studentima za školsku godinu 2010/2011. godinu. 

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju za dodjelu kredita imaju učenici odnosno studenti, koji:

          su državljani Republike Hrvatske,

          imaju prebivalište od najmanje 5 godina na području grada Orahovice,

          su redoviti učenici srednjih škola, odnosno redoviti studenti sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola na području Republike Hrvatske,

          čiji prihod po članu obitelji (za obrtnike i poljoprivrednike) u prethodnoj godini, a za ostale kategorije (radnici, umirovljenici i dr.), u proteklih 6 mjeseci ne prelazi iznos od 70 % minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,

          nisu korisnici druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja. 

Redovitim učenicima srednjih škola kredit se dodjeljuje za vrijeme školovanja u trajanju školske godine od 1. IX. – 30. VI. tekuće godine. Redovitim studentima kredit se dodjeljuje do završetka posljednjeg semestra u školovanju.

Molbi za dodjelu kredita učenik/student prilaže:

  1. Izjavu o broju članova domaćinstva,
  2. Sve obiteljske prihode iz prethodnog mjeseca uključujući:

                  – prihode od plaće,

                  – prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti,

                  – prihode od mirovine,

                  – prihode od poljoprivredne djelatnosti,

                  – prihode od naknada (bolovanje, bonovi  i slično),

                  – ostale prihode,

                  – potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2010/2011. godinu – za studente,

                  – svjedodžbu o završenom razredu – za učenike,

                  – izjavu o nekorištenju druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja. 

Dokaze iz podtočke 2. ove točke koji se odnose na prihode, obrtnici ipoljoprivrednici podnose za razdoblje prethodne godine, a ostale kategorije (radnici, umirovljenici i dr.) za proteklih 6 mjeseci. Molbe se podnose Povjerenstvu za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice (soba broj 10 – Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice), do 8. prosinca 2010. godine.

O rezultatima Natječaja podnositelji molbi biti će obaviješteni u roku od 14 dana od dana zatvaranja Natječaja.               

U Orahovici, 24. studeni 2010. godine.

POVJERENSTVO ZA DODJELUUčENIčKIH I STUDENTSKIH KREDITA GRADA ORAHOVICE

 

 

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje.