Zaključak o dodjeli novčanih sredstava Sofiji Šahinović za pomoć u saniranju krovišta

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o dodjeli novčanih sredstava Sofiji Šahinović za pomoć u saniranju krovišta  na zgradi u vlasništvu grada Orahovice.

Sofiji Šahinović iz Orahovice, Franje Gavrančića 5, dodjeljuje se iznos od 907,20 kuna za pomoć u saniranju krovišta na zgradi u vlasništvu grada Orahovice, a na temelju Računa br. 4266 Prodajnog centra Radlovac d.d. Orahovica. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.