Zaključak o davanju suglasnosti DID CELERITAS za korištenje javne površine

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 7. i 21. Statuta grada Orahovice („ Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti DID CELERITAS, T-COM iz Zagreba za korištenje javne površine u Orahovici u ulici K. Zvonimira.

Daje se suglasnost DID CELERITAS, T-COM iz Zagreba, Selska 90a, OIB: 91790707384, za korištenje 1 m2 javne površine u Orahovici u ulici K. Zvonimira 9. (Ljekarna Ercegović) od dana 13.09.2010. godine do dana  18.09.2010. godine svrhu promicanja usluga T-COM. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.