Razvoj ljudskih resursa u turizmu

 

Jedan od strateških ciljeva Master plana Turizma Virovitičko-podravske županije je razvoj ljudskih resursa u turizmu. Kako na području Virovitičko-podravske županije nema turističkih vodiča za našu županiju ni putničke agencije koja bi se bavila receptivnim oblicima turizma Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije sufinancirati će edukacije za turističke vodiče i voditelje putničkih agencija koji će kasnije pridonijeti oblikovanju konkurentnog turističkog proizvoda na razini županije i povećanoj iskorištenosti prirodnih, kulturnih i povijesnih potencijala kao i smještanih kapaciteta.

Drago nam je da je ovaj projekt prepoznalo je i  Ministarstvo turizma te je sa Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, potpisale su ugovor o sufinanciranju programa Edukacije za turističke vodiče za područje Virovitičko-podravske županije s ciljem unapređenja konkurentnosti turizma Virovitičko-podravske županije kroz kvalitetnu prezentaciju njenih potencijala.

Za navedeno, Ministarstvo turizma izdvojiti će 40.000,00 kuna. Seminar i ispit za turističke vodiče i voditelje putničkih agencija održavati će se u Visokoj školi za menađment u turizmu informatici u Virovitici. Seminar započinje u ponedjeljak 13. rujna 2010. godine, te se po završetku seminara održava ispit nakon kojeg će VPŽ biti bogatija za 15 licenciranih turističkih vodiča i 5 voditelja putničkih agencija. 

Martina Jakelić, dipl.oec.
Direktorica Turističkog ureda
Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije