Župan Tomislav Tolušić proglasio elementarnu nepogodu za Virovitičko-podravsku županiju

Župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode ta Virovitičko-podravsku županiju zbog poplava. Naime, elementarna nepogoda proglašena je za cijelo područje Virovitičko-podravske županije, uzrokovana prevelikom količinom oborina (poplava) iznad višegodišnjeg prosjeka krajem mjeseca svibnja i početkom lipnja, uslijed čega je došlo do izlijevanja vode iz kanalske mreže na poljoprivredne površine, prometnice i naselja, te je došlo do nastanka šteta na poljoprivrednim kulturama (žitaricama, industrijskom bilju, povrću, krmnom bilju, livadama i pašnjacima), stoci, trajnim nasadima, građevinskim objektima (stambeni objekti i gospodarske građevine te oprema) i prometnoj infrastrukturi. 

Jedinice lokalne samouprave, dužne su odmah ili u što kraćem roku za svoje područje procijeniti nastalu štetu od elementarne nepogode. Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda svih jedinica lokalne samouprave Virovitičko-podravske županije dužna su podatke o procijenjenoj šteti dostaviti Državnom i Županijskom Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te nadležnom ministarstvu, najkasnije do 26. srpnja 2010. godine.

(Preuzeto sa http://www.zupanija.info/)