Sjednica stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice

ORAHOVICA – Načelnik stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Orahovice gosp. Darko Žužak sazvao je sjednicu Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice za utorak 1.lipnja 2010. godine s početkom u 8,00 sati u Maloj gradskoj vijećnici u Orahovici, Franje Gavrančića 6.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

1.     Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za požarnu sezonu 2010. godine,

2.     Utvrđivanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini ,

3.     Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2010. godini ,

4.     Razmatranje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,

5.     Utvrđivanje popisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja),

6.     Izvješće zapovjednika Vatrogasne zajednice Orahovica o stanju ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (Dobrovoljna vatrogasna društva Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),

7.     Različito