O urgentnoj medicini u Orahovici

Na molbu i u pratnji uglednog slovenskog novinara, publicista i televizijskog dokumentarista gospodina Voje Lukića  laureata Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u Orahovici je u petak 28.05.2010. boravio dr Borut Kamenik iz Univerzitetnog kliničkog centra Maribor.  Nakon predaje donirane medicinske  opreme za urgentnu medicinu  medicinskom osoblju u Orahovici , predavanjem uglednog strucnjaka  na  podrucju urgentne i intenzivne interne medicine  Dr Boruta Kamenika iz UKC Maribor gospodin Vojo Lukić je kako kaže na najljepši moguci način zaokružio taj svoj donatorski projekt.   

Sa dr Borutom Kamenikom su razgovarali  liječnici, medicinski tehničari, medicinske sestre ,bolničari, vozači hitne pomoći i iznosili svoja  iskustva na području urgentne medicine i svih najčešćih problema do  kojih dolazi u fazi dijagnostike i terapije životno ugroženih bolesnika i njihovog transporta do bolničkih ustanova. 

Naravo dr Borut Kamenik je kao ugledan stručnjak na području urgentne i intenzivne interne medicine dio svojega izlaganja namjenio i nekim stručnim  pitanjima upotrebe defibrilatoru sa kompletnom opremom za oživljavanje životno ugroženih pacijenata koji je doniran gradu Orahovica sa željom da ga u svom radu upotrebljavaja medicinsko osoblje u Domu zdravlja Orahovica. 

O svojim dojmovima  boravka u Orahovici je dr Borut Kamenik rekao i ovo :

"Zasita je lijepa priroda koliko saam mogao vidjeti za vrijeme moga kratkog boravka u ovom mjestu. Po dolasku u Orahovicu  sam  posjetio grob  ugledne Orahovčanke gospođe đurđice Lukić koju sam i osobno poznavao.Ona je zaista godinama  vrlo lijepo govorila o svojoj rodnoj Orahovici tako da sam  želio posjetiti taj dio Slavonije. Eto sada  mi se pružila prilika da makar na nakoliko sati  dođem u Orahovicu  Kao stručnjak sa dugogodiđnjim praktičnim isksustvom  želim reći da su problemii u urgentnoj medicini svuda isti ili slicni Gospođa Grozda Jelovečki ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko podravske županije sa svojim suradnicima je lijepo organizirala ovaj moj boravak među medicinskim osobljem iz Virovitice, Slatine i Orahovice koje sudjeluje u medicinskom zbrinjavanju životno ugroženih bolesnika i njihovom transportu do bolničkih ustanova. Osobno sa sa ovim danasnjim  suretom sa medicinskim djelatnicima Doma  zdravlja Virobitičko podravske županije vrlo zadovoljan  

Gospodin Vojo Lukić je  između ostalog rekao i ovo : 

"Smatram da je praktična razmijena iskustava u medicini vrlo bitna za svakoga medicinskog  djelatnika. Stoga mislim da će dolaza dr Boruta Kamenika iz UKC Maribor u Orahovicu bio zanimljiv  medicinskom osoblju. koje radi u  primarnoj zdravstvenoj  zaštiti To je na neki način i dio moga donatorskog projekta koje je uključivao doniranje medicinske opreme u urgentnoj medicini i predavanje uglednog stručnjaka o toj problematici zdravstevnom osoblju od lijecnika do medicinkih sestara,  medicinskih tehničara, bolničara, vozača hitne pomoći dakle svih onih vrijednih ljudi  koji koji sudjeluju u zbrinjavanju životno ugroženih bolesnika".

Na kraju  recimo nešto i o ovom uglednom stručnjaku : 

Dr Borut Kamenik vodi Ambulantu za internističku prvu pomoč u Univertitetskom kliničkom centru u Mariboru u kojoj se godišnje pregleda više od deset tisuća bolesnika. Osim toga dr Borut Kamenik je i zamjenik  šefa  Odjela za intenzivnu internu  medicinu Klinike za internu medicinu UKC Maribor gdje se godinama svakodnevno susreće u svom radu za najtežim životno ugroženim bolesnicima. Kao iskusan  kliničar  bavi se godinama i  pedagoškim radom