Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta na Turističkom kompleksu “Jezero-Ružica grad”

ORAHOVICA – Na temelju Odluke gradonačelnika grada Orahovice o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici KLASA: 372-03/10-01/2, URBROJ: 2189/12-01/10-11 od 21. travnja 2009. godine, raspisuje se NATJEčAJ za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici.

Raspisuje natječaj za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica za turističku sezonu 2010. godine i to:Neizgrađeno zemljište s lijeve strane jezera iza postojeće kućice gledajući od ceste prema brani, jedno mjesto površine 10 m2 za postavljanje trampolina.

             – početna cijena zakupa iznosi 2.000,00 kuna za sezonu.

 

Neizgrađeno zemljište iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup na rok od 15.05.2010.-30.09.2010. godine u zatečenom stanju s tim da je zakupnik o svom trošku dužni dovesti potrebitu električnu energiju do svog objekata i ugraditi sat za mjerenje potrošnje. 

Izlicitirana zakupnina za neizgrađeno zemljište iz točke I. ovog natječaja plaća se u cijelom iznosu prilikom potpisivanja ugovora o zakupu odnosno najkasnije do 15.05.2010. godine. U slučaju neplaćanja zakupnine do spomenutog roka grad Orahovica si zadržava pravo jednostranog raskida ugovora na štetu zakupnika. 

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje.