Prijedloga kandidata za suce porotnike i suce porotnike za mladež

ORAHOVICA – Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za suce porotnike i suce porotnike za mladež Županijskog suda u Virovitici.

Za suce porotnike Županijskog suda u Virovitici s područja grada Orahovice predlažu se:

 

 1.  ALICA FOFONJKA, Orahovica, J. Poljaka 46 
 2.  JOSIP KRIBL, Orahovica, Kralja Zvonimira 40

Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Virovitici predlažu se:

1.  MAJA ŠKRABA,   prof. filozofije i religijske kulture,   Orahovica, Kralja Zvonimira 282

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.