Sjednica Vijeća za prevenciju suzbijanja devijantnog ponašanja

Temeljem ukazane potrebe za sazivanje Vijeća  za prevenciju suzbijanja svih oblika devijantnog ponašanja na području grada Orahovice, saziva se  1.sjednica  Vijeća za prevenciju suzbijanja svih oblika devijantnog ponašanja na području grada Orahovice za 26. studenoga 2008. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u Maloj vijećnici Grada Orahovice, F. Gavrančića 6.