GRAD DOBIO PROGRAM OBILJEŽAVANJA NACIONALNE KAMPANJE ZA BORBU PROTIV OBITELJSKOG NASILJA NAD ŽENA

I Grad Orahovica ima svoj Program obilježavanja  Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama, kojeg je na zadnjoj sjednici donijelo Gradsko vijeće.Program je  proizašao iz Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama koju je pod motom „Za nasilje nema opravdanja“  za razdoblje od  2006. do 2008. godine, donijela Vlada RH.

U okviru toga, pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, osnovan je Odbor za provedbu  Nacionalne kampanje.Kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, dakle i u Programu obilježavanja nacionalne kampanje za  borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama,  utvrđeni su i osnovni ciljevi i mjere koje pojedini subjekti trebaju provoditi.

Grad Orahovica, prema tome, ima obvezu izraditi programe besplatne psihosocijalne i pravne pomoći za  žene i djecu žrtve nasilja, programe osnaživanja i osposobljavanja u cilju ekonomske samostalnosti žrtava nasilja u obitelji, treba poticati uklanjanje svih stereotipa o nasilju u obitelji, osigurati dostupnost informacija o problematici nasilja u obitelji, poticati osnivanje  i osnivati obiteljska savjetovališta…
Grad Orahovica, naznačeno je također u Programu, vodit će brigu o  djelovanju na svom području, sukladno odrednicama Nacionalne strategije i njenim mjerama, a u tom  cilju i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Orahovica, na redovitim sastancima utvrđivat će načine sprečavanja nasilja, i  rješavati konkretne primjere iz svoje sredine.

Svi ciljevi i zadaci iz Programa obilježavanja Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja bit će rješavani kroz aktivnosti u koje će biti uključeni značajnije javne ustanove i udruge na području Grada Orahovica.