U čETVRTAK, 27. PROSINCA, SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA

Vijećnici Gradskog vijeća Orahovice, u četvrtak, 27. prosinca, sastat će se na  17-oj sjednici u ovom sazivu, a  sjednica će početi Aktualnim satom, prije kojeg će Vijeće biti upoznato s prestankom mandata vijećniku Mariju Babiću i početkom obnašanja vijećničke dužnosti drugog člana. Budući je Babić bio i podpredsjednik Gradskog vijeća, očekuje se na Vijeću i njegova razrješnica s te  funkcije.Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici Gradskog vijeća u četvrtak, 27. prosinca, bit će potrebno  prihvatiti predloženi Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Palčić“ za  pedagošku godinu 2007./2008., sa sigurnosno-zaštitnim i  preventivnim programom  i Mjerama antikorupcijskog programa.

Najviše  točaka rasprave vezano je uz  Gradski proračun, pa prema Dnevnom redu, vijećnici trebaju donijeti Rebalans Proračuna za 2007. godinu, kao i Proračun za 2008. godinu, s pratećim planovima i Projekcijom Proračuna za vrijeme od 2008. do 2010. godine. Uz to pred vijećnicima Gradskog vijeća je i donošenje Programa  održavanja komunalne infrastrukture na području Grada za 2008. godinu, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u  predškolskom odgoju i školstvu, javnih potreba u kulturi, u športu, javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2008. godini, te Odluku o  izvršavanju Proračuna Grada za  2008. godinu.

Također se očekuje da Vijeće donese  odluke o  rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu mjesnim odborima, vatrogastvu i udrugama na  području Grada Orahovice.Vijećnici na istoj sjednici, a po prijedlozima utvrđenima od strane Gradskog poglavarstva, trebaju donijeti  Lokalni program obilježavanja nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama, analizirati stanje sustava zaštite i spašavanja te donijeti smjernice  za razvoj istoga, a za Županijsku skupštinu utvrditi prijedloge kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici i Županijskog suda u Virovitici.

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Orahovice, Šime Jusupa, sjednica će u četvrtak, 27. prosinca, početi u 18,00 sati.