ZAVRŠENE OSNIVAčKE SKUPŠTINE U OGRANCIMA HDZ-a ORAHOVICE

Održane su  osnivačke skupštine u svih pet temeljnih ogranaka HDZ-a Grada Orahovica, koji su  nastali nakon preustroja HDZ-a, kojim je  umjesto jednog, temeljnog ogranka HDZ-a Orahovica, za Orahovicu osnovano pet ogranaka.

Osnivačka skupština  petog ogranka, održana je prošloga petka, a taj je ogranak  nazvan po nekadašnjem ministru obrane, Gojku Šušku.

Za predsjednika novoosnovanog ogranka izabran je Ivan Baraba, a uz njega, u Izvršni odbor ogranka, su još izabrani: Mario Babić, Evica Buljan, Tomislav Radan i Goran Vulić, dok su u Nadzorni odbor izabrani:Boris Bublik, Vlado Grabež i Josip Tomac.

Novooizabranom rukovodstvu Temeljnog ogranka HDZ-a „Gojko Šušak“, na izboru su čestitali  dopredsjednik GO HDZ-a Orahovice, Davor Solić, i predsjednik, Josip Nemec.

Nemec je kazao kako je u zadnja dva mjeseca  u HDZ Grada Orahovica, učlanjeno  200 novih članova, pa ih je sada preko petsto.

„To“, kazao je predsjednik GO HDZ-a Orahovice, Josip Nemec, „znači da  HDZ u Orahovici može računati na 45 posto biračkih glasova“.Nemec je također pozvao  članove HDZ-a neka animiraju građane, koji daju potporu HDZ-u, da izađu na izbore, jer, kazao je „svaki je glas vrijedan“.

Objasnio je i razloge preustroja  GO HDZ-a Orahovice, u dijelu koji se odnosi na Temeljni ogranak Orahovica, a  naglo povećanje broja članova Stranke,  obrazložio je njihovom željom da dadu podršku lokalnoj i državnoj vlasti.