PRIPREME ZA IZGRADNJU PJEŠAčKIH STAZA U ORAHOVAčKIM ULICAMA

Na području Grada nastavljaju se radovi izgradnje pješačkih staza, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

Gradsko poglavarstvo na zadnjoj je sjednici,  odlučilo o  raspisivanju javnog nadmetanja za izgradnju pješačkih staza u Dalmatinskoj ulici, i Ulici Frana Supila u Orahovici. U  ulici Frana Supila trebalo bi izgraditi pješačku stazu u duljini 750 metara,  a u Dalmatinskoj ulici u duljini 700 metara.Ograničenim  prikupljanjem ponuda putem poziva, trebalo bi izabrati  izvođača radova za izgradnju pješačke staze u ulici Josipa Poljaka, u duljini 165 metara.Istim postupokom, dakle pozivnim natječajem, Gradsko poglavarstvo će  osigurati izvođenje radova za rekonstrukciju ceste, spoj Ulice Matije Gupca-novi most- Ulica Kralja Zvonimira, u ukupnoj duljini 400 metara. 

I za izgradnju pješačke staze u  Ulici Augusta Šenoe u Orahovici, u duljini 260 metara, bit će odabran izvođač radova putem pozivnog natječaja, dok će izgradnja javne rasvjete biti realizirana izravnim ugovaranjem, budući se radi o postavljanju samo dva rasvjetna tijela.

Pozivnim natječajem također će biti odabrani izvođači radova za izgradnju pješačke staze i javne rasvjete u Ulici Antuna Mihanovića, u duljini 70 metara, i  dijelu Ulice Antuna Mihanovića do mehaničarske radionice, duljine 25 metara.

Izgradnja pješačke staze u  Ulici Frane Gavrančića, od Ulice Josipa Kozarca do Ulice Antuna Mihanovića, duljine 70 metara, bit će povjerena, izravnim ugovaranjem, Poduzeću za komunalne djelatnosti PAPUK Orahovica, odlučili su također članovi Poglavarstva na zadnjoj sjednici.

Na istoj je sjednici Poglavarstvo donijelo  odluku i da se  raspiše javni natječaj za  izgradnju Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra u Orahovici.