SAZVANA KONSTITUIRAJUćA SJEDNICA VIJEćA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Gradonačelnik Orahovice, Josip Nemec, za srijedu, 05. rujna, sazvao je  konstituirajuću sjednicu  Vijeća srpske nacionalne manjine.Na sjednici će između  članova Vijeća srpske nacionalne manjine, izabranih na izborima održanim  17. lipnja 2007. ove godine, biti  izabran predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća.

Podsjetimo u Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Orahovica, izabrano je na lipanjskim  izborima devet  članova, a to su: Milutin Jovanović, Dušan Poznić, Milan Marić, Aleksandar Jovanović, Dragoslav Jovanović, Ljubica  Jovanović, Milan Stanisavljević, Nikola  Tomašović i Nikola Tihomirović.