POLICIJA NAJAVLJUJE POSTAVLJANJE „SANDUčIćA POVJERENJA“

Iz Policijske postaje Orahovica najavljeno je postavljanje „sandučića povjerenja“, koji će omogućiti bolju komunikaciju na relaciji policija u zajednici- građani.

Građani često imaju primjedbe i saznanja, koja, iz bilo kojeg razloga ne žele izreći javno, iako njihovim objavljivanjem mogu pomoći . Stoga će im biti omogućeno da , uz potpunu diskreciju, koristeći „sandučiće povjerenja“,pismeno izvjeste nadležna tijela policije, o problemima u stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sličnim aktualnim saznanjima iz šire zajednice.

„Sandučići povjerenja, kako je gradskim poglavarima Orahovice najavio načelnik Policijske postaje Orahovica, Davor SOLIć, bit će postavljeni na zgradama osnovne i srednje škole, doma zdravlja i gradske uprave, kao i u užem centru grada, te na još nekoliko lokacija na kojima se okuplja veći broj ljudi.