Obavijest o pozivu fizičkim i pravnim osobama da prijave štete nastale na poljoprivrednim površinama, gospodarskim i stambenim objektima zbog prirodne nepogode – poplave

Grad Orahovica poziva sve fizičke i pravne osobe, da prijave štete nastale na poljoprivrednim površinama, gospodarskim i stambenim objektima zbog prirodne nepogode – poplave, koja je 12. svibnja 2023. pogodila područje grada Orahovice i prouzročila velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, te gospodarskim i stambenim objektima.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode – poplave za područje grada Orahovice donio je župan Igor Andrović.

Prijave se mogu podnijeti osobno (svakim radnim danom od 7 do 15 sati) u pisarnici grada Orahovice na adresi Franje Gavrančića 6, putem pošte s naznakom „ Za prijavu štete od prirodne nepogode- poplave“ na adresu Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica i elektronički na e- mail: info@orahovica.hr, zaključno sa 26. svibnja 2023. godine.

Propisani obrasci mogu se pronaći na službenoj web stranici grada Orahovice, web stranici Radia Orahovice ili u sobi broj 10 Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6.

Upute za popunjavanje obrasca PN

– obavezno navesti OIB
– obavezno navesti kontakt broj telefona ili mobitela
– obavezno navesti broj ARKOD čestice i broj katastarske čestice za koju se prijavljuje čestica
– u dijelu obrasca „opis imovine na kojoj je nastala šteta“ navesti
– kulturu i ukupnu površinu (iz LISTA B Prijave površine)
– za dugogodišnje nasade vinograde i voćnjake (broj čokota, broj stabala i vrstu)

Obrazac PN preuzmite OVDJE.

Uz prijavu je potrebno OBAVEZNO dostaviti:

– presliku osobne iskaznice
– OIB (ako nije naveden na osobnoj iskaznici)
– kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu i LISTA B Prijave površina za 2023. godinu
– kopija računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun ili je drugačiji od navedenog na LISTU A Zahtjeva za potporu
Izjava o osiguranju imovine obrazac
Privola – za prikupljanje i obradu podataka

Za sve eventualne upite obratiti se na kontakt broj 033 673 354 ili na 099 2686 828