Vojo Lukić i doc. dr. Renata Vauhnik posjetili Orahovicu

vojo 201700005

U četvrtak, 27. travnja 2017. godine, u pratnji počasnog građanina grada Orahovice gospodina Voje Lukića, Orahovicu je posjetila Predstojnica odjela za Fizioterapiju Zdravstvenog fakulteta sveučilišta u Ljubljani doc. dr. Renata Vauhnik, dipl. fiziot. Doc. dr. Renata Vauhnik magistrirala je i doktorirala u Londonu, gdje se bavila znanstvenoistraživačkim radom, a danas kao gost predavač predaje na uglednim europskim sveučilištima.

Po prvi puta u povijesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera studentima je održano kompletno predavanje na engleskom jeziku koje je održala doc. dr. Renata Vauhnik na preddiplomskom studiju Fizioterapije u Orahovici. Po završetku predavanja studenti su imali priliku postaviti brojna stručna pitanja na koja je doc. dr. Renata Vauhnik rado odgovorila, a nakon predavanja doc. dr. Vauhnik razgledala je Orahovicu te se susrela i sa gradonačelnikom Josipom Nemecom te je u pratnji Voje Lukića posjetila je i OŽB Našice. „Želim da studenti fizioterapije u Orahovici i uz moju pomoć upoznaju ugledne medicinare iz zemlje i svijeta. To što studiraju u malom gradu kao što je Orahovica ne smije biti mana, nego prednost jer se u manjim sredinama može vrlo efikasno studirati ako postoje motivirani i educirani sveučilišni profesori, ali i studenti. Važan je i taj povremeni neposredni kontakt orahovačkih studenata sa uglednim znanstvenicima iz svijeta i tu vidim i svoju važnu ulogu u tom hvale vrijednom edukativnom projektu“ – rekao je počasni građanin grada Orahovice Vojo Lukić.

{gallery}SlikeGodina2017/Vojoirenata04-2017{/gallery}