Pozivamo sve zainteresirane građane da se pridruže svečanim otvorenjima uređenih dijelova grada Orahovice povodom 789. Dana grada

Otvorenja će se održati 2. svibnja s početkom u 11,00 sati

 

11,00 sati

Rekonstrukcija opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području Grada Orahovice III. i IV. Faza (lokacija parkirališe kod caffe bara Enigma) – EU koheziski fond – EN.2.1.16. – 0040 – 3.189.000,00 kn + PDV – udio grada 319.000,00 kn

11,20 sati

Sanacija kanala („Jelićev“ kanal) (lokacija – kod parka Rajčula) – 338.500,00 kn

11,40 sati

Sanacija staze i odvodnog kanala (B. Jelačića) (lokacija – raskrižje B. Jelačić – S. Mlakara) – 247.000,00 kn

12,00 sati

Uređenje prilaza i kolnika Doma Zdravlja (lokacija – Dom zdravlja) – 120.000,00 kn

12,15 sati

Modernizacija ulice Petra Preradovića (lokacija – ulica P. Preradovića) – 596.000,00 kn

12,30 sati

Staze na gradskom groblju (lokacija – gradsko groblje u Orahovici) – 113.500,00 kn

13,00 sati

Vodovod Šumeđe  (lokacija –  u središtu naselja) – 718.500,00 + PDV