OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU KOLNOG PRILAZA I PARKIRALIŠTA

Od PONEDJELJKA 27.03.2017. do završetka radova, svakodnevno (osim nedjeljom) će se zatvarati promet kroz kolni prilaz do parkirališta u dvorištu pored stambeno-poslovne zgrade s trgovinom „KONZUM“ u prizemlju u vremenu od 7:00 – 18:00 radnim danom i od 7:00-15:00 subotom, zbog potreba gradilišta.

 

Mole se stanari zgrade i korisnici poslovnih prostora da izmjeste svoje automobile na obližnja gradska parkirališta,  do NEDJELJE 26.03.2017. do 14:00 sati, jer će se i fizički taj prilaz zatvoriti (ogradom s ulaznim vratima) radi manipulacije građevinskim strojevima i dopreme materijala na gradilište. Isto vrijedi i za sve druge građane koji eventualno koriste ovo parkiralište: dok traje privremena regulacija neće se moći parkirati na k.č.br. 29/2 k.o. Orahovica.  Što se tiče dostave trgovine i drugih poslovnih prostora te eventualne intervencije  javnih službi u navedenom vremenu zatvaranja, prolaz  će se dogovoriti na licu mjesta s izvoditeljem radova AKSION d.o.o.

Ukoliko se do navedenog vremena 26.03. ne izmjeste automobili s navedene čestice,  komunalno-prometni  redar će postupiti  prema svojim ovlastima sukladno čl. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15). 

 

Obavijest o zatvaranju kolnog prilaza 2017-03-27.pdf