Novogodišnji domjenak gradonačelnika – Izvješće zamjenice pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

RadoviTrg2016 11 04 004

KAPITALNI PROJEKTI, NABAVA OPREME I IZRADA DOKUMENTACIJE U 2016. – izvjestiteljica zamjenica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Irela Strabić dipl.ing.arh. 

 

U ovom tekstu predstaviti ćemo ostvarene kapitalne projekte u 2016. godini, iz područja gradnje javne infrastrukture,  nabave opreme, implementacije projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora,  pripremu i apliciranje novih projektnih prijedloga, te izradu dokumentacije kao preduvjeta za realizacije koje uključuju radove. Istina da je Jedinstveni upravni odjel uz suradnju gradskih tvrtki i partnera provodio sve te projekte, no mislim da ne moram napominjati da sve ne bi bilo moguće bez ustrajnosti, ponajprije jednog čovjeka, s ciljem da Orahovicu učini još boljim mjestom za življenje,  uz vrlo jednostavnu filozofiju: slijediti trendove i inovacije, ali uvijek uz primjenu prirodnih i kulturnih resursa te lokalnih tradicijskih vrijednosti, što je vidljivo od turističkih projekata preko zelene infrastrukture grada i urbane opreme. Svi projekti odnose se na javne prostore namijenjene  lokalnom stanovništvu, ali uvijek u svrhu promidžbe Orahovice, čemu najbolje svjedoče i brojna prekogranična partnerstva u ostvarenim i projektima u pripremi.

Proračun Grada u 2016. iznosio je nešto više od 25 mil kn, a od toga je na kapitalne infrastrukturne projekte, nabavu opreme i izradu dokumentacije utrošeno 11.930.000,00 kn. Takve investicije ne bi bile moguće bez priljeva sredstva kroz projektne prijedloge koje smo aplicirali na natječaje raznih programa sufinanciranja, gdje vlastito učešće u prosjeku iznosi niskih 15%.  Kada se pribroje ulaganja trgovačkih društava u vlasništvu grada, vrijednost kapitalnih projekata u 2016. godini iznosi približno 21 mil kn.

Najveća prošlogodišnja ulaganja su u poboljšanje prometne, komunalne i druge javne infrastrukture te nabavu opreme, na što otpada 6.750.000,00 kn.

Na Izletištu „Orah“ izvedeni su najveći zahvati, sve u svrhu obnove Jezerske ulice, osiguranja novih i uređenja postojećih parkirnih mjesta uz uvođenje sustava naplate automatima, a radilo se i opet na uređenju samoga kupališta – obnovi ulaza u vodu kod skakaonice, kao i gradnji potpornog zida uz cestu jugozapadno od jezera. Izvoditelji navedenih radova su trgovačka društva Ružica grad d.o.o.  i Gravia d.o.o.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Jezero{/gallery}

Ulaganja je bilo i u središtu grada: rekonstrukciju pješačkih staza i zelenih površina u K. Zvonimira, izvele su vinkovačka tvrtka Aksion d.o.o. te Ružica grad d.o.o. iz Orahovice u vrijednosti 1.100.000,00 kn. Zahvat je važan jer se prema arhitektonsko-urbanističkom rješenju trga, na njega nadovezuju radovi u 2017., dakle gradnja trga i uređenje cijele te pješačke zone.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Trg{/gallery}

Radilo se i na modernizaciji ulica, kolnih i pješačkih prilaza, uređenju parkirališta, gradnji i obnovi staza te na uređenju oborinskih kanala. Ostvareno je dugo očekivano prometno rješenje sa kvalitetnim sustavom odvodnje u P. Preradovića sjeverno od kolnog mosta, u što je uloženo 581.000,00 kn, izvoditelj je Gravia d.o.o.  iz Osijeka.

Ista građevinska tvrtka obavila je također neophodne radove: proširila kolni prilaz s parkiralištem ispred Doma zdravlja i spojila ga na Zelenu ulicu, čime je postignut standard kružnog prometovanja za vozila hitne pomoći,  a sve je stajalo nešto manje od 120.000,00 kn.

Gradska tvrtka Ružica grad d.o.o.  izvela je radova u vrijednosti 1.730.000 kn na uređenju zahtjevnih odvodnih kanala i gradnji pješačkih staza:  otvoreni kanal na Rajčuli i u Vladimira Nazora, pješačka staza u Vladimira Nazora i na gradskom groblju.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Radovi{/gallery}

Gradnja i obnova staza na groblju prvi je projekt iz programa Ministarstva graditeljstva iz kojeg su Gradu dodijeljena bespovratna sredstva.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Groblje{/gallery} 

Provedba dva značajna projekata sufinacirana od strane Unije, također je uspješno završena prošle godine. Radi se o projektu iz pretpristupnog IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska na kojemu je Grad Orahovica glavni korisnik, te o rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda faza III, na kojemu kao partner sudjelujemo s vlastitim učešćem u iznosu oko 436.655,00 kn. Najveći benefit od implementacije prekograničnog projekta „EOP“ s partnerima Villanyem i Razvojnom agencijom Vidra, je potpuno obnovljena dvorana starog kina.  Danas taj suvremen polivalentan prostor ima novi interijer, instalacije, opremu i  stolariju, a neiskorištena sredstva iz ugovora, odobrena su nam Anexom za toplinsku fasadu, što je dodatno doprinijelo povećanju energetske učinkovitosti. Vrijednost radova je nešto manje od 1 mil kn, izvoditelj je orahovačka tvrtka Dafit d.o.o., dok je po završnom izvješću realizacija svih aktivnosti Orahovice oko 1.200.000 kn,   od čega je povrat iz EU 85%.

 {gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Kino{/gallery}

Osim navedenih radova, Grad je u 2016. nabavio novu opremu i komunalno vozilo, za potrebe održivog gospodarenja otpadom i za što učinkovitije održavanje javnih površina. U svom radu koriste ih djelatnici  komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. kojemu je povjereno čišćenje i održavanje javnih površina, te manipulacija otpadom.  Iz  Programa FZOEU nabavljeno je novo komunalno dvokomorno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada i set komunalne opreme sve u vrijednosti 2.847.000,00 kn. Za malo komunalno vozilo s nadogradnjom za otpad MUVO koje je u 2015. također sufinancirao Fond, iz gradskog proračuna u protekloj godini izdvojeno je 760.000,00 kn za nabavu različitih nadogradnji: sustav za zalijevanje, plug i posipač za zimsku službu, kranska kosilica i vakumska čistilica.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Strojevi{/gallery}

Za šetnicu do jezera znanu kao „Stara pruga“, nabavljene su autonomne solarne led svjetiljke u vrijednosti 91.000,00 kn.

No i poduzeća u kojima Grad ima udjele, u protekloj godini znatno su ulagala u obnovu infrastrukture i nabavu opreme u vrijednosti ukupno 8.570.000,00 kn.

Završen je već spomenuti EU projekt rekonstrukcije vodovoda III faza gdje je zamijenjeno 4,6 km mreže i 248 priključka, u vrijednosti 5,5 mil kn. Izvoditelji radova su osječke tvrtke Vodovod montaža d.o.o. i Crocus d.o.o. Voda d.o.o. je kao investitor započela i dogradnju fekalne kanalizacije u Starčevićevoj i Dalmatinskoj ulici s realizacijom do kraja 2016. oko pola mil. kn. Izvoditelj radova je Slatina Kom d.o.o., no radila se i dokumentacija uz potporu Hrvatskih voda u vrijednosti 630.000,00 kn,  a to je koncept i predstudije izvodljivosti vodoopskrbnog sustava Orahovice. Izrađivači rješenja i elaborata su: Građevinski fakultet Zagreb, Hidro plus d.o.o., Hidroing d.o.o. i IMGD d.o.o.  iz Osijeka. Na sve navedeno u 2016. uloženo je  6,9 mil kn.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Vodovod{/gallery}

Komunalna tvrtka Papuk d.o.o. investirala je u nabavu traktora i nadogradnje za zimsku službu, nove alate, video nadzor i sustav upravljanja grobljem u vrijednosti  546.000,00 kn.

Papuk plin d.o.o. je u 2016. na području grada uložio 1.144.000,00 kuna: u nabavu mini bagera, opreme za distribuciju plina, ali i u zahvate rekonstrukcije plinske mreže, ugradnju priključaka i plinomjera. Plinovod je obnovljen u ulicama P. Preradovića sjeverno od kolnog mosta, u središtu grada u Kralja Zvonimira, na dijelu Trga pl. Mihalovića, te izveden u Odvojku Riječani.

Gradska tvrtka Ružica grad d.o.o. ponosni je vlasnik certifikata bonitetne izvrsnosti, što je danas doista izuzetak i samo 11% trgovačkih društava u RH posjeduje takav dokument. Naime, Campany Wall d.o.o. Ružici je dodijelio  A+ kao iznadprosječnu bonitetnu ocjenu, na temelju urednog poslovanja i redovnog podmirivanja svih obveza, prema radnicima, dobavljačima i državi.

Uz sve navedeno, treba spomenuti izradu dokumentacije koju je Grad u 2016. nabavio u vrijednosti 1.283.000,00 kn, a bez kojih nije moguće ishoditi potrebne akte o gradnji a time niti prijaviti neki ozbiljniji projekt za sufinanciranje. Izrađena je kompletna tehnička dokumentacija za rekonstrukcije i gradnju glavnog gradskog trga te za rekonstrukciju zgrade tzv. Ložione u Centar za posjetitelje. Izrađivač je Mario Kršćanski iz Orahovice.

{gallery}SlikeGodina2017/IzvjescaSaDomjenka2017/ISD2017-Irela/ISD2017-Irela-Dokumentacija{/gallery}

Za razvoj vinskog turizma izrađena je dokumentacija za nerazvrstanu cestu Merkur-Duzluk u duljini 2,6 km, izrađivač je Ivona Barić iz Orahovice. Zbog ne sređenih zemljišnih knjiga i Katastra, Grad je od osječke tvrtke Geoing naručio izradu 5 geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta ukupne duljine 11 km, kako bi se u narednom periodu mogla raditi tehnička dokumentacija rekonstrukcija tih cesta, ishoditi građevinske dozvole, sve u cilju apliciranja na Podmjeru 7.2.2. Programa ruralnog razvoja RH. Prošle godine završena je dokumentacija – 3 glavna projekta kao 3 faze gradnje na lokalitetu odlagališta „TUK“ od ukupno 8 predviđenih lokacijskom dozvolom: proširenje sadašnjeg odlagališta i dva reciklažna dvorišta u vrijednosti 185.000,00 kn, koje je s 80% sufinancirao Fond. Izrađivač je IPZ Terra ing d.o.o.  iz Zagreba, i unatoč kvalitetnoj i cjelovitoj dokumentaciji i svim prilozima za pokretanje postupka ishođenja dozvola, na žalost moram opet reći da smo nemoćni radi spore državne administracije, jer još nema pomaka oko rješavanja nekog od modela pravnog interesa za gradnju, budući je zemljište za sve zahvate uz postojeće odlagalište u vlasništvu države. Tome treba pribrojiti i regionalni turistički projekt uređenja „Jezero Hercegovac-Ružica grad“ iz 2014. gdje uz gotove glavne i izvedbene projekte za 24 bungalova, Adrenalinski i Aqua park, gradnju sanitarija i igrališta na kupalištu, čekamo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na temelju podnesenih zahtjeva u ondašnji DUUDI, danas Ministarstvo državne imovine.

U 2016. Grad je prijavio tri EU projekta za koja je u tijeku evaluacija. Od dva prekogranična iz programa INTERREG s Mađarskom, jedan je s Villanijem Vinska priče II gdje smo nositelji i najveći dio budžeta planira se za radove rekonstrukcije i opremanja Centra za posjetitelje iz sadašnje Ložione, a drugi je na temu Guttmanove pruge nositelja grada Belišća gdje sudjelujemo kao partneri. Prijavljena je i rekonstrukcija Vinske ceste Merkur-Duzluk na Mjeru 7 iz Programa ruralnog razvoja,  a u pripremi je i jedan poseban projekt jer se aplicira izravno na Program Unije. Radi se o programu Horizon 2020 s temom Smart City, gdje će Orahovica biti projektni partner renomiranoj Agenciji ministarstva financija iz Beča , a svoj dio budžeta temeljiti ćemo na implementaciji novih tehnologija u obnovu javne rasvjete te pametnih sustava upravljanja prirodnim resursima

Još jedna prekogranična projektna ideja počela se razvijati prošle godine, a sufinancira se također iz Programa EU. Poveznica partnerstva i opet Hrvatske i Austrije, ovaj put je eksploatacija gline i proizvodnja keramike u Orahovici i u gradiću Stoob, za  što su već održani prvi kontakti te sastanak u Austriji.

I na kraju hvala vam svima na pozornosti, ali još bih se osvrnula na pozitivno osobno iskustvo u radu iz mog djelokruga, a tiče se radnog ozračja i međusobne suradnje s gradonačelnikom, dogradonačelnikom, kolegama projektantima, izvoditeljima, partnerima i suradnicima iz uprave i gradskih poduzeća, vama posebno hvala.  Kada kažem s partnerima, mislim na one projektne, a  Grad ih ima doista puno, ali i kada govorim o pisanju i prijavi projektnih prijedloga, ne mogu izostaviti jedno veliko hvala ni osobi koja mi je uz gradonačelnika također bila dostupna 24 sata za bilo kakav savjet, pitanje, pomoć, ili ideju, a to je naša županica gđa Sanja Bošnjak koja je također danas ovdje, i koja  je svojim iskustvom i nesebičnim prenošenjem znanja puno doprinijela tome da ja danas ovdje mogu prezentirati i najzahtjevnije uspješno provedene projekte Europske unije. (I.S.)