Raspored održavanja konstituirajućih sjednica Vijeća Mjesnih odbora

Raspored održavanja konstituirajućih sjednica Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Orahovice, sjednice će se održati u maloj Gradskoj vijećnici u Orahovici, Franje Gavrančića 6

Srijeda 7. prosinca 2016.

11,00 – MO Stara Jošava

11,30 – MO Rajčula

15,30 – MO Merkur

16,00 – MO crkvari

16,30 – Nova jošava

17,00 – MO Dolci

17,30 – MO Doljani

18,00 – MO Tončekovac

18,30 – MO Duzluk

19,00 – MO Donja Pištana

Petak 9. prosinca 2016.

19,00 – MO Centar

 

Pravila i poslovnike možete pogledati na poveznici ispod:

Mjesniodbori-poslovnici-i-pravila