29. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-16-29

Orahovica,  14. prosinca  2016.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

– GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

 

29. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 21. prosinac 2016. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 3. Izvješće Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica o ostvarenom odgojno – obrazovnom radu u pedagoškoj 2015./2016. godini (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
 4. Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2016./2017. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
 5. Program rada Savjeta mladih grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelj: Vinko Švajcer),
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna grada Orahovice za 2016. godinu,
 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2016. godinu,
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa grednje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2016. godinu,
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2016.godinu,
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i     obrazovanju grada Orahovice za 2016. godinu,
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2016. godinu,
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice za 2016. godini,
 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2016. godinu,
 14. Prijedlog Proračuna grada Orahovice za 2017. godinu i Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu,
 15. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2017. godinu,
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2017. godinu,
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Orahovice za 2017. godinu,
 19. Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2017. godinu,
 20. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2017. godinu,
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice u 2017. godini,
 22. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima  društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2017. godinu,
 23. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2017. godinu,
 24. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna grada Orahovice namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća grada Orahovice u 2017. godini – Izvjestitelj za točke 6 – 24 je Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice
 25. Program rada Gradskog vijeća grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelji: predsjednik Gradskog vijeća, Emica Parašilovac),
 26. Analiza stanja sustava civilne zaštite za područje grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 27. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Orahovice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2017.  – 2019. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku postupka javne nabave nadogradnje za čišćenje javnih cestovnih površina (Izvjestitelj: Josip Nemec),
 29. Informacija o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice u 2015. godini (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 30. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“  Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sustavne preventivne deratizacije na području grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 31. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste: NC – 001 „VINSKA CESTA MERKUR – DUZLUK“ u Orahovici (k.č.br.1352 k.o. Duzluk i k.č.br. 7/2, 3838 k.o. Orahovica) Izvjestiteljica: Irela Strabić,
 32. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste: NC-001 „VINSKA CESTA MERKUR-DUZLUK“ u Orahovici (k.č.br. 430/2 i 1352, k.o. Duzluk) Izvjestiteljica: Irela Strabić.

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj