Svečana otvorenja povodom 788. Dana grada

Otvorenja2016 05 02 016

U ponedjeljak 2. svibnja 2016. je, u sklopu 788. rođendana grada Orahovice i blagdana Našašća sv. Križa, gradonačelnik Josip Nemec otvorio je nekoliko infrastrukturnih objekata na kojima su završeni radovi krajem prošle ili do obilježavanja ovogodišnjeg Dana grada.

 

  1. Izgradnja pješačke staze u Dalmatinskoj ulici

Nakon dugogodišnjih pokušaja od 2007. godine da se pješačka staza u Dalmatinskoj ulici izvede i prikupljanja izjava stanara o ustupanju dijela zemljišta ispred kuća za izgradnju potrebnog nogostupa 2014. godine krenulo se s pripremnim radovima. Tijekom 2015 godine radovi su nastavljeni i završeni. Težak teren, veliki nagibi i velika razlika u koti terena između kolnika i mjesta gdje je staza bili su problem koji je riješen. Izgradnjom staze osigurala se je sigurnost pješaka u toj ulici. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 650.000,00 kn, a utrošeno je nešto manje od 527 tisuća kuna (526.929,41 kn).

 

  1. Modernizacija ulice Kneza Branimira u Orahovici

Modernizacija ulice Kneza Branimira obuhvatila je rekonstrukciju vodovodne i plinovodne mreže sa priključcima, izgradnju javne rasvjete, te kompletno uređenje cestovne infrastrukture za dvosmjeran promet sa pješačkom stazom. Procijenjena vrijednost radova iznosi 623.000,00 kn.

 

  1. Parkiralište u ulici F. Gavrančića

Izgradnjom novih parkirališta uz Središnji gradski park nastavlja se rješavanje problema s brojem parkirališnih mjesta u užem dijelu Orahovice. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 60.000,00 kn, a utrošeno je malo više od 62 tisuće kuna (62.335,53 kn).

 

  1. Izgradnja parkirališta i pristupne ceste na Trgu I. B. Mažuranića

Izgradnjom pristupne ceste riješen je postojeći spoj s autobusnog kolodvora prema TOC-u koji je do sada bio od makadama. Izgradnja je obuhvatila radove izmještanja postojeće plinske mreže s priključcima, izgradnju javne rasvjete, te kompletno uređenje cestovne infrastrukture s izgradnjom dodatnih mjesta za parkiranje koji su nužni u ovom dijelu grada Orahovice. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 230.00,00 kn, a utrošeno je nešto više od 227 tisuća kuna (227.034,25 kn).

 

  1. Modernizacija Ulice Josipa Kozarca

Modernizacija ulica josipa Kozarca obuhvatila je rekonstrukciju vodovodne i plinovodne mreže sa priključcima, te kompletno uređenje cestovne infrastrukture za dvosmjeran promet sa obostranom pješačkom stazom. Procijenjena vrijednost radova iznosi 275.000,00 kn, a utrošeno je 274.731,00 kn.

 

  1. Sanacija mlinskog kanala od ustave na rijeci Vučici

Uređenjem kanala od ustave na rijeci Vučici do propusta ulice F. Gavrančića riješeni su problemi oborinske odvodnje prema Središnjem gradskom parku. Također je ugrađena ustava koja kontrolira količinu vode koja u njega utječe što do sada nije bilo moguće. Utrošeno je malo manje od 435 tisuća kuna (434.713,51 kn)

 

  1. Sustav naplate parkiranja na Jezeru s parking automatima

Uređenjem postojećih površina za parkiranje na izletištu „ORAH“, sadnjom drveća koja služe za označavanje načina parkiranja, nabavkom i ugradnjom parking automata riješit će se problemi s naplatom parkirališta na izletištu. Od sada će se moći proći kroz izletište bez naplate i omogućena je kupovina satne karte što je do sada predstavljalo veliki problem za vozače koji su morali kupovati kartu za cijeli dan ili obilaziti izletište ukoliko su se htjeli zadržati kraći vremenski period. Bit će omogućena kupnja karte preko parking aparata, putem sms-a ili kupnjom povlaštene mjesečne karte.

Provjeru plaćanja, isteka parking karata vršit će kontrolori koji će biti opremljeni s uređajima za kontrolu. Također će obavještavati i usmjeravati vozače o načinu i mjestu parkiranja. Utrošeno je malo manje od 223 tisuće kuna (222.528,22 kn = 93.257,63 kn na uređenje i 129.270,59 kn za parkig aparate)

 

{gallery}SlikeGodina2016/DanGrada2016/Otvorenja2016{/gallery}