Saziv 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

                 Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M 

 

                     25. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 18. svibnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandate komisije o prestanku mirovanja       mandata Ane-Marije Petin i o nastavku obnašanja dužnosti članice Gradskog vijeća te o prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Ane Barukčić u Gradskom vijeću grada Orahovice (Izvjestitelj: Mandatna komisija),

2.   Zaključak o ispravi tehničke pogreške u Prostornom planu uređenja Grada Orahovice   (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

3. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac).

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj