Saziv 24. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

GrbGradaOrahoviceGrancice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-16-24

Orahovica, 8. travnja 2016.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

                 Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M 

 

  24. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 13. travnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća,

2.   Aktualni sat Gradskog vijeća,

3.   a) Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2015. godinu Gradske knjižnice Orahovica

     b) Plan rada za 2016. godinu Gradske knjižnice Orahovica

         (Izvjestitelj pod a) i b): Ante Todorić),

4.   Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

5.   Izvješće o radu s Financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2015.

     godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

– 2 –

6. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika

     članova Savjeta mladih grada Orahovice (Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja,

     Emica Parašilovac),

7. Zaključak o potvrđivanju Liste kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice (Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja, Emica Paršilovac),

     P r o v e d b a i z b o r a z a č l a n o v e i z a m j e n i k e   č l a n o v a S a v j e t a

     m l a d i h g r a d a O r a h o v i c e

8. Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova i zamjenika članova Savjeta

     mladih grada Orahovice (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),

9. Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice za

   mandatno razdoblje 2016. – 2019. godine (Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća),

10. Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina grada Orahovice (Izvjestitelj: Odbor za priznanja),

11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2016. godine (Izvjestitelj: Odbor za priznanja),

12. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog programa razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015. – 2020. godine (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

13. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na Turističko-rekreacijskom kompleksu „Jezero-Hercegovac – Ružica grad“ Orahovica (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

14. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na Turističko-rekreacijskom kompleksu „Jezero-Hercegovac – Ružica grad“ Orahovica (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković),

15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Virovitici (Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanje, Emica Parašilovac),

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Virovitici (Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanje, Emica Parašilovac),

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zaključka gradonačelnika o davanju obavijesti      

       Gradskom vijeću grada Orahovice u postupku nabave reprezentacije za 2016. godinu za          

     potrebe grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu izrade studije izvodljivosti

– 3 –

     i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za projekt izgradnje širokopojasnih mreža uz    

     državne potpore (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu usluge izrade tehničke i projektne dokumentacije, te konzultanske usluge za pripremu projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području grada Orahovice za sufinanciranje iz EU Fondova (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

21. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33 (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

22. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID COMMERCE d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 17 (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

23. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BILLA d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 6 i 167., Filijala 229. i 251. u Orahovici (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

24. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),

25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik).

NAPOMENA: Medij za pohranu podataka CD-R-

                         Strateški program razvoja grada Orahovice

                         za razdoblje 2015.-2020. godine prilog je uz

                         12. točku dnevnog reda

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj