Održane 1. sjednice Izvršnog i Organizacijskog odbora 2. Sajma vina i kulena

SVIK2016 IzvrsniOdbor03 2016 001

U prostorijama gradske uprave održana 1. sjednica Izvršnog odbora kojoj su nazočili Ivana Nemet, predsjednica, Vladimir Pleša, dopredsjednik, Josip Nemec, Darko Žužak, Tamara Petrović, Stanko Jović, Anita Zavada, Josip Matković, Tomislav Pančić, Sonja Gluvaković, a na sastanku je raspravljano o lokaciji sajma, prijavnici za ocjenjivanje vina, kulena i prijavnici za prostor (cijene uzoraka, količina uzoraka), ocjenjivačkim komisijama, prihvatu vina i kulena, lokacijama i terminima ocjenjivanja i nagradama i Organizacijskog odbora 2. Sajma vina i kulena kojoj su nazočili Josip Nemec , predsjednik

Darko Žužak, Vladimir Pleša, Saša Rister, Anita Zavada, Blaženka Mozer, Kristina Galeković, Predrag Mrmoš, Zoran Stošić, Stanko Jović, Ivana Nemet, Tamara Petrović, Tomislav Pančić te

Sonja Gluvaković gdje se raspravljalo o prijedlogu programa sajma i popratnih sadržaja te prijedlogu aktivnosti oko promidžbe sajma.

 

Predsjednica Ivana Nemet otvorila je 1. sjednicu Izvršnog odbora te zahvalila svima na dolasku.

Odlučeno je da lokacija sajma ostaje ista kao i prošle godine, a to je Jezero, prijavnice za ocjenjivanje vina, kulena i prijavnice za prostor nalazit će se na web stranicama Turističke zajednice, posjetitelji stranica Grada, Radio Orahovice i Facebook-a poveznicom će biti upućeni na navedenu prijavnicu. Slanje i zaprimanje uzoraka kulena vršiti će se od 13. – 17. lipnja 2016. Mjesto prikupljanja je Turistička zajednica grada Orahovice. Cijena kotizacije za kulenje biti će 100,00 kuna za jedan uzorak dok je svaki idući uzorak 50,00 kuna, a nagrade za šampiona 2.000,00 kuna, pehar i medalja, za vicešampiona 1.500,00 kuna, pehar i medalja te za 3. mjesto pehar i medalja. SVIK2016 IzvrsniOdbor03 2016 001Ocjenjivačka komisija za kulen sastati će se nakon što se prikupe uzorci, o datumu sazivanja i članovima će se donijeti naknadna odluka. Prijavnica za vino će također biti na stranicama Grada putem poveznice, web stranicama Radio Orahovice te Facebook-a, te na web stranicama Turističke zajednice grada Orahovice. Zaprimanje vina vršiti će se od 01. – 10. lipnja 2016. godine također u Turističkoj zajednici grada Orahovice.

Na sastanku Organizacijskog odbora predsjednik, gradonačelnik Josip Nemec srdačno je pozdravio sve nazočne i zahvalio na dolasku.

Gradonačelnik je izvijestio nazočne da se sajam i ove godine održava na Jezeru, ali u drugom terminu i to 25. i 26. 06. 2016. godine zbog kulena i vremena održavanja. Rekao je kako smatra da nije bila produktivna ideja da se održi u sklopu Feragosto festivala. Zajedno sa Sajmom vina i kulena upriličiti će se u 12:00 sati i svečano Otvorenje turističke sezone.

Predložena je ideja da se u suradnji sa športskim udrugama organizira Vinski maraton. Odlučeno je

da za ocjenjivanje vina ne bude samo jedan šampion nego da se ipak otvori mogućnost za različite kategorije vina pa je tako odlučeno da budu dvije kategorije, za bijela i crvena vina te ukoliko se bude itko prijavio sa roseom da bude kategorija i za tzv. ružičasta vina. (T.P.)