Saziv 23. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

GrbGradaOrahoviceGrancice Wide

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

                 Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M 

                     23. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 17. ožujka 2016. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

1.  Izvješće Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje mandata Marka Valenta i o određivanju Elze Blagajac za njegovu zamjenicu (Izvjestitelji: Mandatna komisija, Emica Parašilovac),

2.   Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća,

3.   Aktualni sat Gradskog vijeća,

4.   Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

5.   Informacija Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Babić),

– 2 –

6. Izvješće o radu Higijeničarskog servisa Veterinarske stanice Slatina d.o.o. Slatina na području grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestiteljica: Ksenija Korman),

7. Izvješće o radu Mjesnog odbora „CENTAR“ Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelj: Alan Grgić),

8. Izvješće o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“ Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelj: Damir Tomljanović),

9.  Izvješće o radu Mjesnog odbora „MERKUR“ Orahovica za 2015. godinu (Izvjestiteljica: Ivana Radočaj Tokić),

10. Izvješće o radu Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelj: Željko Kašić),

11. Izvješće o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“ za 2015. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Borda),

12. Izvješće o radu Mjesnog odbora DUZLUK za 2015. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Bosanac),

13. Izvješće o radu Mjesnog odbora DOLCI za 2015. godinu (Izvjestitelj: Igor Balaž),

14. Izvješće o radu Mjesnog odbora STARA JOŠAVA za 2015. godinu (Izvjestitelj: Stanislav Boljkovac),

15. Izvješće o radu Mjesnog odbora CRKVARI za 2015. godinu (Izvjestitelj: Tomislav Rukavina),

16. Izvješće o radu Mjesnog odbora NOVA JOŠAVA za 2015. godinu (Izvjestitelj: Damir Malij),

17. Izvješće o radu Mjesnog odbora DONJA PIŠTANA za 2015. godinu (Izvjestitelj: Stjepan Troha),

18. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

19. Prijedlog Odluke o upućivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Orahovice (Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja, Emica Parašilovac),

20. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje malog komunalnog vozila „MUVO“ trg. društvu PAPUK d.o.o. Orahovica (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

21. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Marko Bošnjak),

– 3 –

22. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

23. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

24. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na       području grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

25. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Orahovicu u 2015. godini (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

26. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o visini iznosa do kojeg    Gradonačelnik može odlučivati o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom u 2016. godini (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

27. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području grada Orahovice u 2016. godini (Izvjestitelj: Zvonko Nađ).

PREDSJEDNIK:

                                                                                                                        Ivica Podboj