Održana sjednica Upravnog odbora LAG-a Papuk na kojem je izrađena radna verzija LRS 2014-2020

LAG Upravni2016 03 09 001

LAG Upravni2016 03 09 0019. ožujka 2016. godine održan je sastanak Upravnog odbora LAG-a Papuk na kojemu su točke dnevnog reda bile usklađivanje ciljeva, mjera i operacija Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020, predstavljanje projektnih prijedloga, raspodjela vrijednosti planiranih sredstava po definiranim ciljevima, mjerama i operacijama te izvješće o aktivnostima LAG-a u periodu od 1. prosinca 2015. do 1. ožujka 2016. i izvješće o završenom projektu „Bottom up“ iz IPA IV komponente. Sastanak je održan u Orahovici, u maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice.

Sjednicu je otvorio predsjednik LAG-a Papuk gradonačelnik grada Orahovice Josip Nemec koji je pročitao dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen te predao riječ predstavnicima konzultantske tvrtke Sintagma koja je odabrana za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Papuk koji su zajedno s članovima Upravnog odbora odlučili da će se LRS provesti kroz 3 cilja: SC1 Revitalizacija ruralnog prostora i unaprjeđenje kvalitete života, SC2 Diversifikacija i razvoj poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti i SC3 Razvoj održivog gospodarstva. Pod ciljem 1 nalaze se dvije aktivnosti Mjera 7 PRR RH Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima i Mjera 8 PRR RH Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma. Pod ciljem 2 nalazi se aktivnost Mjera 6 PRR RH Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja i pod ciljem 3 nalazi se aktivnost Mjera 4PRR RH Ulaganje u fizičku imovinu. Sve ove aktivnosti imaju svoje operacije i podaktivnosti te se na sjednici odlučivalo koje će od podaktivnosti ostati u Lokalnoj razvojnoj strategiji, a koje će se izbaciti jer za natječaje iz njih trenutno na području LAG-a Papuk nema zainteresiranih korisnika.

LAG Upravni2016 03 09 001Nakon rada na Lokalnoj razvojnoj strategiji voditelj LAG-a Saša Rister iznio je pod točkom 3 Izviješće o radu LAG-a PAPUK u periodu od 1. prosinca 2015. – 1. ožujka 2016. godine gdje su odrađene aktivnosti sudjelovanje na radionici „Prijenos iskustava u svrhu razvoja ljudskih kapaciteta ruralnog područja u okviru LEADER / CLLD pristupa – Izrada LRS za razdoblje 2014-2020“, sudjelovanje na radionici u Sloveniji pod nazivom „Jačanje kapaciteta LAG-ova u svrhu izrade Lokalnih razvojnih strategija“, Odluka o isplati prvog Zahtjeva za isplatu za podmjeru 19.1., predan je drugi Zahtjev za isplatu za podmjeru 19.1., sudjelovanje na okruglom stolu na temu „Izrada Lokalne razvojne strategije 2014-2020. – Mogućnosti suradnje LAG-ova u podmjeri 19.3.“, sudjelovanje na radionice „Izrada i provedba lokalne razvojne strategije LAG-ova 2014-2020“ u organizaciji Mreže za održivi razvoj Hrvatske. Na kraju sjednice voditelj je pročitao izvješće o završenom projektu „Bottom up“ te su oba izvješća jednoglasno prihvaćena. (T.P.)