Održana 18. Skupština Radio Orahovice

RadioSkupstina2016 002

RadioSkupstina2016 002U utorak 29. ožujka 2016. godine s početkom u 9:00 sati održana je 18. Skupština društva Radio Orahovica d.o.o. na kojoj je predstavljeno Izvješće o radu za 2015. godinu, kao i Financijsko izvješće za isto razdoblje. Direktorica Radio Orahovice d.o.o. Anita Zavada, istaknula je kako su svi planirani ciljevi i projekti za 2015. godinu u potpunosti postignuti i realizirani, te su predviđanja kako će se i ove godine uspjeti u istim težnjama. Društvo posluje sve bolje, gubitci su znatno smanjeni što je rezultat racionalnog poslovanja uprave.

Radio Orahovica emitira svoj program 24 sata što je svakako pohvalno, ali i zahtjevno, cilj je naime, građanima i građankama Orahovice pružiti što kvalitetniji i bolji radijski program što zahtjeva trud i vrijeme.

Gđa. Zavada je spomenula i uspjeh festivala „Djeca smo“ koji se organizira u suradnji s Gradom, te ističe kako će ove godine biti još bolji, najavljuje isti u duljem trajanju i bogatijem sadržaju.

Predsjednik Skupštine, Josip Nemec, zahvaljuje na Izvješćima te pohvaljuje rad Uprave, ističući pri tome kako se nada da će predviđanja za ovu godinu biti realizirana. (S.G.)