22. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

 

                     22. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna grada Orahovice za 2015.godinu i projekcija Proračuna za 2016.i 2017. godinu,

4.   Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2015. godinu,

5.   Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2015.godinu,

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2015. godinu,

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2015. godinu,

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnojzaštiti na području grada Orahovice za 2015. godinu,

9. Prijedlog Proračuna Grada Orahovice za 2016. godinu i projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu,

10. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2016. godinu,

11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2016. godinu,

12. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016.godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Orahovice za 2016. godinu,

14. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Orahovice za 2016. godinu,

15. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Orahovice za 2016. godinu,

16. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Orahovice za 2016. godinu,

17. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Grada Orahovice za 2016. godinu,

18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orahovice za 2016. godinu,

     Izvjestitelj za točke 3. – 18. je Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice

19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Orahovice namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Orahovice u 2016. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

20. Program rada Gradskog vijeća grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelji: predsjednik Gradskog vijeća, Emica Parašilovac),

21. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko Nađ),

22. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području grada Orahovice (Izvjestitelji: Zoran Stošić, Zvonko Nađ),

23.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela poslovnog udjela Trgovačkog društva RADIO ORAHOVICA društva s ograničenom odgovornošću za emitiranje i proizvodnju radijskog programa, Kralja Zvonimira 28, Orahovica (Izvjestitelj: Zoran Stošić),

24. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz Proračuna grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova unutrašnjeg uređenja višenamjenske dvorane (bivše kino) u Orahovici, Kralja Zvonimira 22 (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

26. Analiza stanja sustava civilne zaštite za područje grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

27. Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Orahovice za razdoblje 2016.-2018. godine (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

28. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Orahovice za razdoblje 2016.-2019. godine (Izvjestiteljica: Emica Prašilovac),

29. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije za područje grada Orahovice za 2015.godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ).

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj