Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 8. srpnja 2015.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

         GRADA ORAHOVICA –

         – S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

 

19. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 8. srpnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 19,30 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća,

 

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za ponovno podnošenje i razmatranje na sjednici Gradskog vijeća prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. – 31.12.2014. godine prije isteka roka utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća grada Orahovice (Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća),

 

4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. – 31. 12. 2014. godine (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko

     Nađ).

– 2 –

NAPOMENA: Materijal pod točkom 4. dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog vijeća u materijalu za 18. sjednicu. Molimo članove Gradskog vijeća da isti radi ponovnog razmatranja i rasprave ponesu na sjednicu.

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj