Natječaj o davanju u najam dva stana u vlasništvu grada Orahovice

GrbGradaOrahoviceGrancice Wide

            

 

   Na temelju članka 9. Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06), članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 4/97) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam dva stana u Orahovici, Petra Preradovića 3, KLASA: 370-01/15-01/05 URBROJ: 2189/12-01/01-15-1 od 10. srpnja 2015. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

o davanju u najam dva stana u vlasništvu grada Orahovice

 

I

             Raspisuje se natječaj za davanje u najam dva stana u vlasništvu grada Orahovice, u Orahovici, Petra Preradovića 3 i to:

1. stan, I. ulaz na 4. katu koji se sastoji od sobe, kuhinje s nišom, kupaonice s WC-om, hodnika i balkona, ukupne površine 41,68 m2. Stanu pripada i drvarnica u podrumu.

2. stan, II. ulaz u prizemlju, a koji se sastoji od sobe, kuhinje s nišom, kupaonice s WC-om, predsoblja i balkona, ukupne površine 41,68 m2 . Stanu pripada i drvarnica u podrumu.

II

 

             Stanovi se daju u najam na neodređeno vrijeme po ekonomskoj visini najamnine i to za stan pod rednim brojem 1. po početnom iznos od 333,44 kuna mjesečno, uz plaćanje pripadajuće zajedničke pričuve i za stan pod rednim brojem 2. po početnom iznosu od 333,44 kuna mjesečno uz plaćanje pripadajuće zajedničke pričuve.

 

III

 

               Ponuditelji trebaju dostaviti ponudu s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine i preslik osobne iskaznice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici.

 

IV

 

                Kriterij za davanje u najam stana je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 

 

V

 

           Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 07.08.2015. godine do 15,00 sati.

           Prijave se podnose Gradonačelniku grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6, a gradonačelnik si zadržava pravo poništiti natječaj bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE