Gradonačelnik Josip Nemec na sastanku čelnika JLS iz brdsko-planinskih područja s potpredsjednikom Brankom Grčićem

SastanakGrcic07 2015 006

Nakon sastanka na Pantovčaku, održanog na inicijativu predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović početkom svibnja ove godine, 35 gradonačelnika i načelnika gradova i općina brdsko-planinskih područja sudjelovalo je na sastanku sazvanom od strane potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova EU, Branka Grčića, koji je predstavio sustav poticajnih mjera za razvoj brdsko-planinskih područja. Čelnici lokalne samouprave među kojima je i gradonačelnik Orahovice, šokirani izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima, koje su gotovo prepolovile prihode proračuna 35 JLS s indeksom razvijenosti III. i više, nizom aktivnosti i inicijativa, zahtijevaju od Vlade RH hitno iznalaženje rješenja. Slijedom toga, ministar Grčić prezentirao je sustav od 4. poticajne mjere kojima bi se gradovima i općinama kompenzirao dio proračunskog manjka.

Mjere se odnose na: povećanje udjela JLS s brdsko-planinskih područja u prihodima od poreza na dohodak (sa sadašnjih 60 na 80,5%); dodatnu tekuću pomoć iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja i pripreme projekta za strukturne fondove (min 40 mil. kn godišnje za svih 35 JLS); povećanje udjela u šumskom doprinosu (sa sadašnjih 5 na 7%); te pomoć u održavanju nerazvrstanih cesta. Mjere će se urediti zakonskim izmjenama koje kreću u proceduru i bile bi primjenjive od 1. siječnja 2016, a procjenjuje sa da će se njima osigurati 110 mil. kn u 2016, za pomoć ovim naj pogođenijim lokalnim samoupravama, među kojima je i Orahovica.

Međutim, kroz daljnju raspravu, mišljenja i prijedloge sudionika sastanka, može se donijeti zaključak da su ovo samo interventne ili da tako kažemo „kozmetičke“ mjere, što je uostalom u neku ruku dao naslutiti i sam ministar, kazavši da se vremenom moraju uvesti novi kriteriji vrednovanja na temelju geoloških i morfoloških specijalnosti pojedine JLS po standardima EU, ali da je to komplicirana reforma, koju će morati provesti sljedeća Vlada RH. Možda najveći benefit proizlazi iz nove mjere br. 3, to bi bila novina – da svaka JLS sklapa ugovor sa Hrvatskim cestama d.d., kako bi se sufinancirao dio održavanja nerazvrstanih cesta, misli se posebice za troškove zimske službe. Ono što čelnici najviše zamjeraju predloženom sustavu poticajnih mjera, je udio prihoda JLS iz poreza na dobit, što na žalost nije vraćeno na prijašnje stanje, i iako za eksploataciju mineralnih sirovina primjerice, prašinu, buku, uništene ceste podnosi svakodnevno lokalno stanovništvo, najveći financijski udio odlazi državi. Isti je primjer dan i za poduzetničke zone, gdje je JLS izgradila infrastrukturu i stvorila preduvjete za razvoj gospodarstva, a zauzvrat zapravo dobije nula kuna.

I dok je većina gradonačelnika i načelnika, iznosila uopćene komentare i mišljenja, gradonačelnik Nemec pripremio je i uručio ministru konkretne brojčane pokazatelje i analizu prihoda Grada za prvih 6 mjeseci ove godine, iz kojih je vidljivo da je gubitak sredstava u proračunu gotovo 50%. Jasno je dao do znanja da predložene mjere neće bitno doprinijeti boljitku u blagajnama lokalnih samouprava, koje iako imaju veći indeks razvijenosti, svojim geografskim položajem nisu u mogućnosti ići u korak sa razvijenijim dijelovima RH, što je direktna posljedica izmjena Zakona o brdsko-planinskim područjima. (I.S.)

 

{gallery}SlikeGodina2015/SastanakGrcic07-2015{/gallery}