Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 29. lipnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-15-18

Orahovica, 15. lipnja 2015.

 ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

 – S V I M A –

 

                   Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

 

                     18. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 29. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,30 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika s 15., 16. i 17. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
  3. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada

                       Orahovice za 2014. godinu (Izvjesitelj: Ivan Baborski),

  1. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-

                       podravske županije o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske

                       preventivne deratizacije za grad Orahovicu za 2015. godinu (Izvjestitelj:

                       Predstavnik Zavoda),

                  5. Informacija Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici

                       kriminaliteta na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Miroslav Babić),

                 6. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica za

                     2014. godinu (Izvjestitelj: Zoran Strošić),

                 7. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva VODA d.o.o. Orahovica za

                     2014. godinu (Izvjestitelj: Zoran Stošić),

                  8. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica

                     za 2014. godinu (Izvjestitelj: Pero Knežević),

                 9. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Slatina Podružnica Orahovica za 2014.

                     godinu (Izvjestiteljica: Ivanka Kufner),

– 2 –

                 10. Izvješće o radu Mjesnog odbora „CENTAR“ Orahovica za 2014. godinu

                       (Izvjestitelj: Alan Grgić),

                 11. Izvješće o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“ Orahovica za 2014. godinu

                       (Izvjestitelj: Damir Tomljanović),

                 12. Izvješće o radu Mjesnog odbora „MERKUR“ Orahovica za 2014. godinu

                       (Izvjestiteljica: Ivana Radočaj Tokić),

                 13. Izvješće o radu Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ Orahovica za 2014. godinu

                       (Izvjestitelj: Željko Kašić),

                 14. Izvješće o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“ za 2014. godinu (Izvjestitelj:

                      Zvonko Borda),

                 15. Izvješće o radu Mjesnog odbora DUZLUK za 2014. godinu (Izvjestitelj:

                       Miroslav Bosanac),

                 16. Izvješće o radu Mjesnog odbora DOLCI za 2014. godinu (Izvjestitelj: Igor

                     Balaž, Marina Mihaljević),

                 17. Izvješće o radu Mjesnog odbora STARA JOŠAVA za 2014. godinu

                       (Izvjestitelj: Stanislav Boljkovac),

                 18. Izvješće o radu Mjesnog odbora CRKVARI za 2014. godinu (Izvjestitelj:

                       Tomislav Rukavina),

                 19. Izvješće o radu Mjesnog odbora NOVA JOŠAVA za 2014. godinu (Izvjestitelj:

                       Damir Malij),

                   20. Izvješće o radu Mjesnog odbora DONJA PIŠTANA za 2014. godinu

                         (Izvjestitelj: Stjepan Troha),

                   21. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2014. godinu

                         (Izvjestitelj: Miroslav Tot),

                  22. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Orahovice s pripadajućim

                         Dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2014. godinu (Izvjestitelj: Robert

                         Orina),

                   23. Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2014.

                         godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

                   24. Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2014. godinu (Izvjestitelj:

                      Ante Todorić),

                   25. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2014. godinu

                       (Izvjestitelji: Milan Pavlović, Željko Kiš),

                   26. Izvješće o radu Turističke zajednice grada Orahovice s Financijskim

                         izvješćem za 2014. godinu (Izvjestitelj: Predsjednik Turističke zajednice grada

                         Orahovice),

                   27. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2014. godinu (Izvjestitelj:

                         Marko Bošnjak),

                   28. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za

                         razdoblje 1.1. – 31. 12. 2014. godine (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko

                         Nađ),

                   29. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim

                         građevinama (Izvjestitelji: Zvonko Nađ, Irela Strabić),

                   30. Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na

                         području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

                   31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije

                         (Izvjestitelj: Odbora za izbor i imenovanja),

– 3 –

                   32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za priznanja

                         (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja).

PREDSJEDNIK:

 Ivica Podboj