Počele prijave za 6. Izbor Miss Jezera 2015.

Kao kandidatkinje za izbor „MISS JEZERA 2015.“  mogu se prijaviti djevojke koje na dan izbora nisu mlađe od 16, ni starije od 30 godina. Obrasce možete skinuti sa internet stranica Grada Orahovice www.orahovica.hr i internet stranica Turističke zajednice www.tzgorahovica.hr.

Popunjeni obrasci prijave mogu se dostaviti na e- mail Turističke zajednice grada Orahovice tzgorahovica@tzgorahovica.hr te na fax 033/  673 – 125  ili osobno u prostorije Gradske uprave  na adresu Franje Gavrančića 6

(soba br 14), 33515 Orahovica najkasnije do 19. lipnja 2015. godine ( petak ) do 15:00 sati. Prvih 15 kandidatkinja biti će pozvane na izbor „Miss Jezera 2015.“.

 

Prijavnica za kandidatkinje izbora Miss Jezera 2015.pdf

Prijavnica za kandidatkinje izbora Miss Jezera 2015.xls