Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-15-16

Orahovica, 8. travnja 2015.

                                                                                     ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

         – S V I M A –

 

                   Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. i članka 94. stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 

                     16. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice (hitna) za dan

 

                     9. travnja 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati

                     u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

                     (središnji gradski park)

                     Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

  1. Utvrđivanje prijedloga za oznaku grada Orahovice na registarskoj pločici temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Izvjestitelj: Gradonačelnik).

           

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj