Orahovici uskoro novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

smecar04 201500001

Kako bi se u Orahovici uspostavio sustav gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Grad Orahovica kandidirao je na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada te su odobrena sredstava u visini od 60% procijenjene vrijednosti vozila, a najviše u iznosu do 1.196.250,00 kn.

Komunalnim vozilom sa dvije komore premostit će se naredni period do uspostave reciklažnog dvorišta, a koje je planirano u sklopu proširenja sadašnjeg odlagališta „TUK“. Reciklažno dvorište dio je tehničke dokumentacije u izradi, kao prioritetna faza izgradnje, uz proširenje odlagališta, izgradnju sortirnice i pretovarne stanice. Prijelaznim rješenjem, odnosno implementacijom tehnologije prikupljanja, prešanja, baliranja i skladištenja odvojenog otpada iz kućanstava i sa „zelenih otoka“, Grad Orahovica želi izgraditi sustav koji će se moći koristiti i nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, a obuhvaća vozilo i komunalnu opremu na bazi dvije komore, tzv. „plave“ (papir) i „žute“ (plastika). Osim nabave vozila, u planu je i nabava preše s balirkom , kontejnera u koje bi se skladištio balirani otpad do otpreme u najbližu sortirnicu, nabava dodatnih „zelenih otoka“ i žutih spremnika za potrebe domaćinstava koji bi se praznili putem dvokomornog vozila.