Održana redovna godišnja skupština Udruge umirovljenika Orahovice

UmirovljeniciSkupstina 2015 04 23 002

U četvrtak, 23. travnja 2015. godine, Udruga umirovljenika Orahovica održala je redovnu godišnju skupštinu kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Josip Nemec.

Skupština je održana pod vodstvom radnog predsjedništva u sastavu Evica Buljan kao predsjednica te Stjepan Dujmić i Toma Pleša kao članovi radnog predsjedništva. Za zapisničara je izabrana Vera Todorić.

U izvješću o radu za proteklu godinu, predsjednica Evica Buljan, istaknula je da je udruga nastojala mjesečno provoditi bar 1 do 2 aktivnosti, održane su sjednice Nadzornog i Izvršnog odbora, nabavljena su drva, prikupljene članarine, podijeljeni pokloni bolesnim članovima udruge, organizirali su plesne večeri, odlazili na izlete te su u suradnji sa dijabetičkom udrugom „Zdravlje“ Orahovica provodili mjerenje šećera u krvi, pa su tako i sudjelovali na svim događanjima koje je Grad organizirao. Udruga se financira prihodima od članarina i najma prostora te donacijama od Grada.

Nakon izvješća o radu, financijsko izvješće iznio je Ivan Kelava, a izvješće nadzornog odbora Slavica Hrčan.

Predsjednica je iznijela i plan rada za tekuću godinu koji uključuje organizaciju plesnih večeri, odlaske na izlete i ljetovanje, odlaske na skupštine drugih umirovljeničkih udruga, sudjelovanje na manifestacijama u gradu Orahovici i nabavu drva.

Po završetku skupštine gradonačelnik je pozdravio sve prisutne te naglasio da je zadovoljan radom udruge. Grad ima vrlo dobru suradnju sa udrugom koja podržava sve aktivnosti Grada, a nada se da će tako i ostati. Objasnio je kako su ukidanjem brdsko-planinskog statusa za orahovačko područje smanjenje gradskog proračuna osjetile i Udruge te kako državne institucije s jedne strane režu sredstva, a s druge nameću nove poslove jedinicama lokalne i regionalne samouprave:

– Unatoč svemu tome grad će uvijek podržavati i financijski i na druge načine sve Udruge koje rade pa tako i vašu te vam želim puno sreće u daljnjem radu“ – rekao je gradonačelnik Josip Nemec. (T.P.)

 

{gallery}SlikeGodina2015/UmirovljeniciSkupstina2015{/gallery}