Održana 12. sjednica Upravnog odbora LAG – a Papuk

lag03 201500003

U utorak, 03. ožujka 2015. godine, pod predsjedanjem Josip Nemeca, u prostorijama Gradske uprave, održana je 12. sjednica Upravnog odbora LAG – a Papuk.

Voditelj LAG – a, Saša Rister, prisutne je upoznao sa aktivnostima LAG – a u razdoblju od 23. prosinca 2014. do 02. ožujka 2015. godina, istaknuvši da je u tom periodu odrađena administrativna procedura oko registracije općine Mikleuš u sastav LAG – a Papuk. U periodu za koje se podnosi izvješće, voditelj LAG – a sudjelovao je na edukacijama u organizaciji VIDRA – e, koordinaciji LAG – ova VPŽ te na sastanku u VIDRA – i na temu izgradnje mreže poduzetničkih inkubatora VPŽ, a predan je i zahtjev za isplatu za II tromjesečje 2. godine korištenja Ugovora. LAG je također prijavio 2 projekta na otvoreni natječaj ESF. U jednom projektu nositelj je Grad Orahovica, a partneri su srednja škola Stjepan Ivšić i LAG, a u drugom projektu nositelj je Općina Čačinci s partnerima općinama Mikleuš, Zdenci i Crnac. Kroz projekt Bottom – up kojem je nositelj VIDRA, a partneri na projektu su RRASiB, LAG Karašica, LAG Papuk i LAG Marinianis, u LAG – u Papuk zaposlit će se koordinator na projektu uz sufinanciranje u iznosu od 100%. Također, LAG je pružao tehničku pomoć OPG – ima, a tiskane su i nove brošure LAG – a.

Članovi Upravnog odbora usvojili su financijski plan za 2015. godinu, kao i prijedlog plana rada za 2015., koji se bazira na aktivnostima vezanim za podizanje svijesti o LEADER pristupu, prezentaciju rada LAG – a, prezentaciji programa ruralnog razvoja 2014 – 2020, opremanju ureda LAG – a i kupovini potrebne opreme za rad ureda i edukaciju stanovništva na području djelovanja LAG – a, uspostavljanju kontakata sa LAG – ovima iz Hrvatske i inozemstva te izradi nove Lokalne razvojne strategije 2014 – 2020 kroz Mjeru 19.1. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2015/Lag03-2015{/gallery}