Javni poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanja u Javnim radovima

grb manji

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 100-01/15-01/02

URBR:   2189/12-01/01-15-5

Orahovica, 11.ožujka 2015.

 

                Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Grada Orahovice, Klasa: 100-01/15-01/02, Urbroj: 2189/12-01/01-15-4 od 11.ožujka 2015.godine, gradonačelnik Grada Orahovice objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

 

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Orahovice u 2015.godini.

 

                Program Javnih radova iz Mjere “Radom za zajednicu i sebe“ obuhvatit će se projekt iz područja revitalizacije javnih površina na Izletištu „Orah“ Orahovica, a glavnina poslova odvijala bi se na Turističkom kompleksu „Jezero – Ružica grad“.

 

Sredstva za financiranje Javnih radova osiguravaju:

⁻              Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu bruto plaće od 3.553,66 kuna i troškove prijevoza do 400,00 kuna mjesečno (ukoliko prihvati predloženi program Grada Orahovice),

⁻              Grad Orahovica osigurava materijal i sredstva za rad.

 

Trajanje programa: 6 mjeseci.

 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Orahovice:

1.            nezaposlene osobe bez završene srednje škole, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

2.            nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,

3.            nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci,

4.            nezaposlene osobe iz posebnih skupina prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

 

Prijave se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, Orahovica (soba br. 12, tel. 674-671) na obrascu PRIJAVNICA, uz dostavu potrebne dokumentacije.

Svi kandidati dužni su, na traženje Jedinstvenog upravnog odjela, dostaviti i dodatne dokaze o socijalnom statusu.

                Rok za prijavu kandidata otvoren je od 12. do 19.ožujka 2015.godine.

                Odluku o odabiru kandidata za zapošljavanje u Javnim radovima, koje inicira Grad Orahovica, donosi Gradonačelnik Grada Orahovice na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Orahovice.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec v.r.

Prijavnicu možete skinuti na poveznici ispod:

PRIJAVNICA – Javni radovi 2015.