Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

GrbGradaOrahoviceGrancice Wide

     

       

                              ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

         – S V I M A –

                   Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 

 

14. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 29. siječnja 2015. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
  3. Program rada Gradskog vijeća grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Predsjednik Vijeća),
  4. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Gradonačelnika grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
  5. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika Gradonačelnika grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
  6. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),
  7. Izvješće Povjerenstva o tijeku pregovaračkog postupka za kupnju poslovnog prostora SLATINSKA BANKA d.d. Orahovica (Izvjestitelji- usmeno: Irela Strabić, Mario Kršćanski)

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj