LU „Vepar“ pokrenula inicijativu izgradnje lovačkog doma

lovci01 2015 001

Na inicijativu članova Upravnog odbora Lovačke udruge „Vepar“ u srijedu, 21. siječnja 2015. godine, u prostorijama Gradske uprave, održan je sastanak u vezi izgradnje lovačkog doma. Lovačka udruga trenutno broji 73 člana koji nemaju svoj prostor za okupljanje. Imaju viziju kako izgraditi jedan reprezentativan objekt, za što će im biti potrebna pomoć grada. Lovački dom služio bi za potrebe lovačkog društva, ali i za potrebe turista, jer jedan od aduta je šumovit kraj koji obiluje divljači, čime se stvarju uvjeti za razvoj lovnog turizma. Na sastanku je dogovoreno da će se financijska sredstva za izgradnju doma osigurati putem EU fondova te da će se ispitati moguće lokacije za njegovu izgradnju.

Ova inicijativa pokazatelj je jedne dobre i uspješne suradnje Grada i Udruge koji će zajedničkim zalaganjem nastojati ostvariti financijska sredstva i stvoriti uvjete za širenje i razvoj turističke ponude na našim prostorima.(T. Petrović)