Izletište Orah postat će turistički biser kontinentalne Hrvatske

sastanak01 2015 001

U srijedu, 14. siječnja 2015. godine, u prostorijama Gradske uprave, gradonačelnik je održao sastanak sa predstavnicima sastanak01 2015 002tvrtke Radlovac IGM d.d. i VIDRA – agencije za regionalni razvoj VPŽ u vezi pripreme projekata za natječaje za investicije u turizmu, a koji se tiču izletišta Orah.

Iako je izgradnja sportsko – rekreacijskog centra na izletištu Orah zajednički projekt Grada Orahovice i tvrtke Radlovac IGM d.d., Grad i Radlovac svoje će projekte zasebno prijavljivati na pojedine natječaje, ali će pojedine sadržaje zajedno uklopiti. Cilj sastanka bio je pomoći jedni drugima, a između ostalog, na sastanku je predstavljeno što je do sada učinjeno te što dalje planira Grad, a što Radlovac d.d. i što se još može učiniti kako bi se povukao što veći iznos sredstava.

Uređenje sportsko rekreacijskog centra „Jezero – Hercegovac – Ružica grad“ projekt je koji ima elemente rekreacijskih, sportskih i edukativnih sadržaja. Prvi dio zahvata obuhvaća izgradnju edukacijskog centra „Orahovica1“, uređenje parkirališta, prostora za kampiranje, jezera, igrališta, izgradnju raznih ugostiteljsko – turističkih objekata, izgradnju hotela, kao i izgradnju i uređenje sve potrebne infrastrukture. Drugi dio zahvata sastoji se od izgradnje vidikovaca, pješačkog mosta do Ružica grada, uređenje parkirališta i izgradnju dijela turističke ceste, dok je treći dio zahvata izgradnja skijališta i ostalih sadržaja i infrastruktura koji su planirani Detaljnim planom uređenja.(T. Petrović)