Godinama izvrsna kakvoća vode za kupanje na izletištu Orah

HDR Ljeto020

Jezero na izletištu Orah jedno je od samo 6 registriranih kupališta u kopnenoj Hrvatskoj, a unazad 7 godina kako se vrši analiza kakvoće vode za kupanje, pri svakoj analizi ocjenjena je kao izvrsna.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ prošle je godine izvršio sedmo ispitivanjem kakvoće vode za kupanje na orahovačkom jezeru, a ispitivanje vode vrši se sukladno odredbama Uredbe o kakvoći vode za kupanje NN51/2014. Program praćenja kakvoće vode za kupanje provodio se od 21.svibnja 2014. godine do 03. rujna 2014. godine, s tim da su se uzorci uzimali svakih 14 dana, 8 puta u sezoni na 3 točke.

Ispitivanje kakvoće vode za kupanje podrazumijeva rad na terenu i laboratorijska ispitivanja. Uzorci vode uzimaju se u sterilne staklene boce, a prilikom uzorkovanja, mjeri se i bilježi temperatura zraka, vode za kupanje, prisutnost i količina oborina na dan i dan prije uzorkovanja, vremenski uvjeti te smjer i jačina vjetra. Također se bilježe i eventualna vidljiva onečišćenja na samoj točki uzorkovanja. Svi podaci izmjereni i uočeni prilikom uzorkovanja unose se u standardizirani obrazac Zavoda za javno zdravstvo. S druge strane, laboratorijska ispitivanja uključuju mikrobiološke pokazatelje: crijevni enterokok i escherichii coli, odnosno broj kolonija u 100 mililitara uzorka.

Glavni ciljevi stalnog ispitivanja kvalitete vode za kupanje prvenstveno je zaštita zdravlja kupača, ali i održavanje visoke kvalitete vode. (T. Petrović)