„Vinske priče“ ušle u izbor za najbolji lokalni EU projekt u RH 2012. – 2014.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i ove je godine pokrenulo „Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u razdoblju od 2012. – 2014. godine s ciljem daljnje prezentacije uspješnih projekata financiranih sredstvima Europske unije. Projekt „Mađarsko – hrvatske Vinske priče“, u kojem je Grad Orahovica imao ulogu nositelja projekta, na prijedlog VIDRA – Agencije za regionalni razvoj VPŽ, ušao je u izbor 21 najboljih lokalnih EU projekata, što je još jedna u nizu potvrda kvalitete projekta.

Inicijativa Grada Orahovice za povezivanje vinara i vinske udruge stvorila je uvjete za formiranje vinskih cesta, koje uz dugogodišnju tradiciju vinogradarstva na ovim područjima, čine iznimno kvalitetnu turističku ponudu. „Vinske priče“ spojile su tri podneblja: Orahovicu, Villany i Ilok. Cilj projekta Vinske priče je povećanje ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta te promocija, upravljanje i poboljšanje turističke ponude Orahovice. U 16 mjeseci provedbe projekta rekonstruirana je postojeća vinska cesta na potezu Merkur – Duzluk, postavljena je smeđa signalizacija i info punktovi te je kupljen šator i popratna oprema. Velika pažnja poklanjala se edukaciji, tako da je održan niz stručnih radionica namijenjenih sudionicima vinskog i turističkog sektora.

Realizacijom ovog projekta, Orahovica je još jednom potvrdila svoj status predvodnika u turizmu, vinarstvu i vinogradarstvu Virovitičko – podravske županije. Ovaj projekt nije samo dokaz da se uz dobru organizaciju, suradnju i pouzdane partnere može puno toga postići, nego je i dokaz da sposobna gradska vlast ide u korak sa novim mogućnostima koje pruža EU.

Sudjelujte i vi u promoviranju najuspješnijih lokalnih projekata. Glasati i pružiti podršku projektu „Vinske priče“ možete na linku http://www.strukturnifondovi.hr/izbor-za-najuspjesniji-lokalni-eu-projekt-u-rh-2012-2014.

(T. Petrović)