Posljednja jesenska sadnja stabala

Prema Planu održavanja zelenih površina na području grada, nakon što su posađena nova stabla u samom gradu, projekt ozelenjivanja nastavio se i na izletištu Orah. Zasađene su sadnice lipe, javora, jasena i graba uz rub parkirališta i između dječjeg igrališta i ceste. Riječ je o mjestu na kojem do sada nije bilo stabala pa će se ovom inicijativom načiniti novi drvored koji će posjetiteljima izletišta osigurati hladovinu.

 

Uređenje zelenih površina još je jedan korak prema ljepšem izgledu grada i početak priprema uređenja za nadolazeću turističku sezonu. Rezultati projekta ozelenjivanja biti će vidljivi u proljeće kada krošnje novih drvoreda olistaju. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2014/Sadnjajezero12-2014{/gallery}